Nyttig information

Godkendelse til plejehjem.
Du skal visiteres til en plejehjemsplads via kommunens visitationsafdeling.

Indflytning
Når vi på Hjemmet har modtaget papir på en ny beboer, vil vi etablere kontakt, med henblik på afklaring af de spørgsmål der måtte være vedrørende indflytning i den nye bolig og dagligdagen på hjemmet.

Faste udgifter
Husleje, vand og el.
Frederiksberg Kommune fastsætter huslejen for den enkelte beboer på baggrund af Hjemmets faktiske udgifter til husleje og beboerens indtægter. El og vand udgør et mindre fast månedligt beløb.

Andre udgifter
Kost, tøjvask m.m.
Disse tilbud er samlet i en pakke, som indeholder priser fastsat af Frederiksberg Kommune.
Se opholdsbetaling ved at trykke her.

Aktiviteter
Hjemmet tilbyder både fysiske aktiviteter, kulturelle arrangementer samt almindelig daglig hygge. De forskellige tilbud kan ses ved opslag på afdelingerne samt i månedsbladet Lyspunktet. Hjemmet har egen bus, som benyttes til udflugter.

Fysioterapi
Der er ansat fysioterapeuter på hjemmet, som sørger for genoptræning og vedligeholdelsestræning, samt arrangerer fællesgymnastik flere gange ugentlig.

Frisør
Der findes en frisørsalon på hjemmet der har åben tirsdag og onsdag..

Fodpleje
Statsautoriseret fodplejeklinik findes ligeledes på hjemmet, klinikken har åben tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Husdyr
Vi har ikke nogle faste retningslinier for husdyr. Vores udgangspunkt er, at hvis en beboer ønsker at medbringe sit husdyr, vil vi prøve at finde en mulighed for det.

Kvalitetsstandarder
For at sikre kvalitet og service, arbejdes der på Hjemmet efter Kvalitetsstandarder udarbejdet af Frederiksberg Kommune. Kvalitetsstandarderne kan ses på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.

Tilsyn
Embedslægeinstitutionen
1 gang årligt ar der uanmeldt tilsyn fra embedslægeinstitutionen.

Kommunalt tilsyn
1 gang årligt er der uanmeldt tilsyn fra Kommunen. Rapporter fra tilsynet kan ses på "Tilbudsportalen".

Levnelsmiddelkontrol
1 gang årligt kommer der kontrol i alle køkkenerne og der bliver tildelt smiley.

Brandtilsyn
1 gang årligt kommer der uanmeldt tilsyn fra Frederiksberg Brandvæsen. Hjemmet har sammen med brandvæsenet udarbejdet brandberedskabsplan og der afholdes jævnligt brandslukningskurser for personalet.

Fraflytning/tømning
Boligen kan fraflyttes efter ønske, eksempelvis til andet plejehjem.
Ved dødsfald skal boligen tømmes indenfor 4 hverdage.
Visitationsenheden i Frederiksberg Kommune

Visitationsenhedens hjemmeside