Demenspolitik

Vores formål er at give beboere med en demenssygdom et værdigt liv.
 
Vores mål er at skabe og give trygge omgivelser gennem genkendelighed

Handlinger:

Vi tilstræber, at det er det samme personale, der udfører pleje og omsorg for den enkelte beboer.
Vi lytter til beboeren, viser opmærksomhed og nærvær samt har en respektfuld samtaleform.
Vi søger at skabe hjemlige og harmoniske rammer for beboerne.
 
Vores mål er at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og gøre dagligdagen overskuelig og indholdsrig.

Handlinger:

Vi ønsker til stadighed at være opmærksomme på beboerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer.
Vi udarbejder plejeplaner for den enkelte beboer i forhold til dennes niveau.
Vi tilbyder oplevelser den enkelte kan håndtere og som giver værdi for den ældre.
 
Vores mål er at inddrage de pårørende i beboerens hverdag gennem gensidig information, dialog og fælles aktiviteter.

Handlinger:

Vi tilstræber en tæt kontakt med de pårørende.
Vi tilbyder at formidle viden til de pårørende om demens.
Vi lytter til de pårørende og udviser respekt for deres følelser og reaktioner.
Vi opfordrer de pårørende til at skrive beboerens livshistorie.
Vi igangsætter aktiviteter i egen afdeling og på tværs i huset.
Vi inviterer de pårørende til at deltage i aktiviteter og arrangementer.
 
Vores mål er at sikre kvalitet i plejen og omsorgen af beboerne.

Handlinger:

Vi sikrer, at personalet i hele huset regelmæssigt deltager i interne og eksterne kurser i demens.
Vi ønsker at sikre uddannelse af ressourcepersoner indenfor demens.
Vi ønsker at bruge ressourcepersonerne som vejledere/sagkyndige for hele huset.