Demensafsnit

Hjemmet åbnede 1.10.10 en afdeling for beboere med demenssygdom, der har særlig behov.

Afdelingen medarbejdere arbejder udfra de socialpædagogiske principper, hvor det er beboerens ressourcer der er i centrum og dem der styrkes i hverdagen

Hjemmets demenskoordinator har sin gang på afdelingen og er således en bærende kraft i udvikling og implementering af ny viden mv.