Værdigrundlag

Det er værdifuldt for os, at Kong Frederik IX`s Hjem har et godt image og opleves som et godt sted at bo og en attraktiv arbejdsplads.

Det er værdifuldt for os, at beboerne oplever;
 • Tryghed, sikkerhed og stabilitet
 • At blive taget alvorligt og værdsat
 • At man kan være den man er
 • Livsglæde
 • Velbefindende
 • Værdighed.
Det er værdifuldt for os at, medarbejderne;
 • Har et højt fagligt niveau og oplever arbejdsglæde
 • Føler sig respekteret og betydningsfuld
 • Oplever at der er plads til forskellighed
 • Oplever et højt informationsniveau og en åben kommunikation
 • Oplever medindflydelse og medbestemmelse.