Kompetenceudvikling

På Kong Ferderik IX´s Hjem er det værdifuldt for os, at vore medarbejdere har et højt fagligt niveau og oplever arbejdsglæde, medindflydelse og medbestemmelse.

Vi har udviklet en politik for kompetenceudvikling, hvor vi har besluttet at kompetenceudvikling er et grundvilkår og dermed ikke frivilligt.

Ved udvikling på arbejdspladsen fokuseres der fra ledelsens side på:

Hvordan vidensdeling og dialog på kryds og tværs i organisationen kan understøttes.

Hvordan forskellige menneskers ressourser kan nyttiggøres.

Hvordan den enkeltes udvikling, omstillingsevne og motivation kan understøttes.

Hvilke midler, værktøjer og strategier, der skal udvikles og bruges, for at nå målet.

Hvordan vores kursus og uddannelsesressourser kan udnyttes optimalt.

Det betyder for medarbejderne.

At de får mulighed for at udvikle egne kompetencer både i samarbejdsrellationerne i hverdagen og ved deltagelse i kurser. Den enkeltes behov for udvikling afklares via kompetenceprofiler og individuelle udviklingslpaner.

Kompetenceprofil.

Medarbejderne skal i samarbejde med en leder udarbejde en kompetenceprofil indenfor de første 3 måneders ansættelse.

Kompetenceudviklingssamtale.

Der skal med alle medarbejdere 1 gang årligt afholdes en kompetenceudviklingssamtale, der munder ud i en indviduel udviklingsplan. Udviklingsplanen skal indeholde udviklingsmål og forslag til hvordan og hvornår målene nås.

For yderlige oplysninger kontaktes:

Souschef og leder af kompetenceudvikling

Jeanette Gundelund tel. 22 97 26 91