Nyttige informationer

Har Du lyst til at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte daghjemmet på tlf 36 14 01 05. Du kan også komme på et uforpligtigende besøg, hvor du kan se Daghjemmet og høre mere om os.
Ønsker du at søge om Daghjemsplads?
Kan du kontakte hjemmeplejen eller kommunens Visitationsafdeling på Howitzvej på tlf. 38 21 50 22.
Økonomi.
Det koster 91 kr. om dagen, prisen er inklusiv mad, kørsel, træning og de fleste aktiviteter.
Transport.
Du vil blive hentet hjemme mellem kl. 8.30 og 9.30 af vores faste chauffører.
Hjemkørsel foregår mellem kl. 14 og 15.30.

Har Du lyst til at vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte Aktivitetscentret på tlf 36 14 01 05. Du kan også komme på et uforpligtigende besøg, hvor du kan se Aktivitetscentret og høre mere om os.

Ønsker du at søge om en plads?
Kan du kontakte hjemmeplejen eller kommunens Visitationsafdeling på Howitzvej på tlf. 38 21 50 22.

Økonomi.
Det koster 98 kr. om dagen, prisen er inklusiv mad, kørsel, træning og de fleste aktiviteter.

Transport.
Du vil blive hentet hjemme mellem kl. 8.30 og 9.30 af vores faste chauffører.

Hjemkørsel foregår mellem kl. 14 og 15.30.