Informationsfolder

Med denne information vil vi gerne byde dig velkommen her på Aktivitetscentret ved Kong Frederik IX

Kirstinedalsvej 11

2000 Frederiksberg

Tlf. 36 14 01 05

Kong Frederik IX Hjem er en del af OK-Fonden.

Vi har 68 plejeboliger og 22 Aktivitetscenter pladser.

 

Aktivitetscentrets vision er:

Livet skal leves hele livet.

Det indebærer

-         at vi sammen med Aktivitetscentrets gæster ønsker at skabe glæde og aktivitet her i Aktivitetscentret.

-         at vi ønsker at skabe rum for livskvalitet i en genkendelig hverdag

-         at vi har fokus på hvad den enkelte oplever, giver værdi

-         at vi kan lide alternative løsninger og "ikke går i takt"

 

Vi håber du vil finde dig til rette og få glæde af de tilbud vi har.

Du og dine pårørende er altid velkomne til at kontakte os, eller besøge os, hvis I har spørgsmål eller hvis I bare ønsker at se stedet. Tlf. 36 14 01 05

Du kan også læse mere på vores hjemmeside, www.kongfrederikshjem.dk

 

Venlig hilsen

Personalet i Aktivitetscentret

 

 

Aftaler om opstart.

Første dag i Aktivitetscentret……………………………………………………………..

 

Mødedage………………………………………………………………………………………….

 

Afhentes hjemme mellem kl.………………………………………………………………………

 

Aftaler lavet af:…………………………………………………………………………………..

 

 

Visitation og start.

Du kan søge kommunens visitation om at blive henvist til Aktivitetscentret. Hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske kan evt. være behjælpelig hermed.

Når du er blevet godkendt får du et brev fra kommunen.

 

Du vil herefter hurtig blive kontaktet telefonisk af Aktivitetscentret, hvor vi aftaler at komme på et hjemmebesøg. På hjemmebesøget informerer vi om hvordan vi arbejder på Aktivitetscentret, afklarer hvad du forventer dig af at komme her og hvad du evt. har behov for hjælp til. Derudover forskellige praktiske ting som, hvor ofte og hvilke dage.

 

Aktivitetscentrets åbningstider.

Aktivitetscentret er åbent alle hverdage fra kl. 9.00 til 15.00.

Vi holder lukket 24/12, 31/12, 1/5, og 5/6 og på alle helligdage.

Personalesammensætning.

I Aktivitetscentret er der ansat fysioterapeut, ergoterapeut, SOSU-assistenter og sygeplejerske.

 

Kørsel.

Du bliver hentet om morgenen af vore faste chauffører mellem kl. 8.30 og kl. 9.15

Hjemkørsel herfra kl. 14.30

 

Mad og drikke.

Hjemmet har eget køkken.

I Aktivitetscentret serveres en let morgenmad, midt på dagen varm mad bestående af 2 retter og om eftermiddagen kaffe med en småkage til.

I løbet af dagen tilbydes kolde drikke.

Det er muligt at købe madpakke med hjem.

 

Aktiviteter og samvær.

Vi arbejder for at alle skal føle sig velkomne, og kan opleve sig som en del af fællesskabet. Vi bruger meget tid på at tale sammen og vi har fokus på de små aktiviteter der er i ethvert samvær med andre mennesker, blandt andet omkring måltiderne.

Vi laver forskellige aktiviteter der både træner fysik og hjerne. Det kan være sang, musik, højtlæsning, quiz, banko, spil, film, gudstjeneste, gåture i Søndermarken eller på Valby Langgade m.m.

Om sommeren vægter vi meget at opholde os i vores dejlige gårdhave.

Vi laver korte og lange ture ud af huset, i hjemmets bus, ved disse ture er der brugerbetaling.

Vi arrangerer julefrokost, hvor det er mulig at invitere en pårørende med.

 

 

Gymnastik og træning.

De fleste dage er der tilbud om gymnastik.

Der er individuel træning og behandling med fysioterapeuterne efter behov.

Der er styrketræning individuelt og på hold samt mulighed for selvtræning på maskiner og kondicykel efter instruks af fysioterapeuterne.

 

Sundhed- og sygepleje.

Vi har et tæt samarbejde med kommunens hjemmepleje.

Ved behov giver vi hjælp, råd og vejledning vedrørende sundhed og sygdom.

Du skal selv medbringe medicin og øvrige hjælpemidler - herunder bleer og lignende.

 

Brugerindflydelse.

Vi har ingen bruger-råd, men snakker løbende om hvad dagligdagen i Aktivitetscentret skal indeholde, hvad vi skal lave mere af, nye forslag og hvad der kunne være anderledes.

Forslag er altid velkommen også kritik.

 

Lyspunktet

Lyspunktet er en folder, der udgives her på stedet. Her er information om faste aktiviteter, tilbud og andre praktiske oplysninger.

 

Betaling.

Det koster 100.- kr. om dagen (2017). Dette er en helhedspris inklusiv kost, kørsel og de fleste aktiviteter. Prisen reguleres hvert år i januar.

Regningen betales bagud via Betalingsservice (dvs. fremmøde dage i januar betales 1 marts)

Til dette skal vi have bankoplysninger senest første mødedag.

 

Afbud ved sygdom og andet fravær:

 

Ved afbud af dage: Aktivitetscentret kontaktes senest 2 arbejdsdage før kl. 12

Ved sygdom/afbud på dagen: Aktivitetscentret kontaktes om morgenen, så tidligt som mulig efter kl. 8, så chaufføren ikke kører forgæves.

Ved for sent afbud, dvs. sener end 2 dage før, vil der blive opkrævet betaling for den første dag, med mindre fravær skyldes indlæggelse på hospital.

Efter sygdom/fravær kontakter du eller dine pårørende os om, hvornår du er klar til at komme tilbage til Aktivitetscentret.

Ved fravær, sygdom, ferie m.m. der strækker sig over mere end 3 uger, vil det ikke altid være muligt at få de samme mødedage når man vender tilbage.

 

 

Nyttige oplysninger.

 

Aktivitetscentrets tlf. 36 14 01 05 el. 36 14 01 06

(mellem kl.8.00 og kl. 15.00)

Hjemmeside: www.kongfrederikshjem.dk

Her kan du under punktet livet hos os, finde ugens menu og den overordnede aktivitetsplan.

 

Autoriseret fodterapeut Winnie Werborg træffes tirsdag til fredag på tlf. 36 17 11 68

 

Frisør Belinda Frederiksen, mandag +´tirsdag + fredag. Tlf. 36 14 01 13

 

Fodterapeut og frisør kan du selv, eller din pårørende, ringe og lave aftale med.